ดึงข้อมูลจาก github ด้วย git cloneWindows

เปิด command prompt แล้ว cd เข้าไปโฟลเดอร์ที่จะเก็บ พิมพ์คำสั่ง 

git clone แล้วตามด้วยลิงก์ที่ต้องการ

git clone https://github.com/Satit1412/alcmobile.git

Mac

เหมือนกัน แค่ใช้ terminalแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น